21.3.12

Coro da Primavera


Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra
Em Bratislava, cantam o Coro da Primavera